Maintenance Mode

Platform24 is currently undergoing maintenance

Platform24 will perform maintenance on May 30th between 12 and 07 AM to improve stability and security in the platform. During this time, all services in the platform will be temporarily unavailable. We apologize for any potential inconvenience this may cause. In case of life threatening problems, call 112.

Mellan 00:00 – 07:00 den 30 maj är tjänsten stängd för planerat underhållsarbete. Under denna tid kommer ingen funktion i tjänsten att vara tillgänglig. Vi ber om ursäkt för de eventuella besvär detta orsakar er. Vid livshotande besvär ring 112.